Algorithmics - shkollë ndërkombëtare e programimit për moshat 6-18 vjeç:
Më lirë se çdo shkollë tjetër programimi në Kosovë
Mësim i programimit, krijim i video-lojërave dhe vizatimorëve
Ju lutemi përgjigjuni këtyre 5 pyetjeve për të marrë këshillën tonë për zgjedhjen e kursit të duhur për fëmijën tuaj