Algorithmics - škola programiranja za djecu u dobi od 6 do 17 godina:
Izrada programa, crtića, igrica
Odgovorite na 3 pitanja da biste saznali koji bi tečaj bio prikladan za Vaše dijete