Algorithmics - një shkollë programimi për fëmijë 6-17 vjeç:
Nga 10 euro për mësim
Krijimi i lojërave, programeve, filmave vizatimor
Përgjigju 5 pyetjeve për të marrë këshillën e një këshilltari për të zgjedhur një kurs për fëmijën tuaj